Choď na obsah Choď na menu
 


Dog-Dancingu sme sa začali venovať minulý rok v lete. Wendy ovláda len niektoré základné triky, ale učíme sa stále nové. K učeniu trikov používame aj clicker. Wendy sa rýchlejšie a systematicky učí. Keď sa Wendy naučí už všetky triky, určite sa do nejakej zapojíme aj my.

 

Heel - work to music, free - style alebo tiež tanec so psom. I keď sa to tak nezdá, táto činnosť patrí naozaj medzi športy. Nejedná sa totiž o tanec ako taký, ale psovod so svojim psom vykonáva podľa rytmu hudby rôzne cviky poslušnosti, ktoré sú ešte podľa štýlu tanca rozšírené o iné zaujímavé prvky a figúry.

 

Styl heel - work svojimi prvkami pripomína viac cviky poslušnosti a vyžaduje, aby psovod pôsobil iba ako sprievod psa, ale súčasne sa tiež musí pohybovať v rytme hudby. Pes sa nesmie od neho vzdialiť na viac než 120 cm. Musí byť stále u psovoda - teda pri nohe, pred ním, za ním alebo v diagonále. Povolené nie sú žiadne skoky a cviky, pri ktorých sa pes pohybuje medzi nohami psovoda. Vyžadované je presné prevedenie cvikov.

 

Free - style je už podľa názvu podstatne voľnejší. Sú povolené rôzne cviky a figúry, ktoré však nesmú ohroziť zdravie psa ani psovoda. Dovolená je i väčšia vzdialenosť medzi psom a jeho pánom. Ten môže do zostavy zapojiť i vlastné tanečné kreácie. Pri tomto štýle sa fantázii medze nekladú. Tanec so psom je vlastne taká ,,voľná disciplína" v súťažiach poslušnosti. Obdobná disciplína sa tiež vyskytuje vo westernovom jezdení.

 

Základy tohto športu boli položené v Kanade koncom 80.rokov cvičiteľmi psov zameranými na výcvik poslušnosti - tam nazývaný obdencie. Začiatkom 90. rokov sa rozšíril do Európy, USA a Anglicka (niekedy je za zakladateľa tohto športu označovaný Angličan John  Gilbert). Neskôr bola  založená svetová organizácia tanca so psom -  WCFO. Tá mala ako hlavnú úlohu stanoviť presné súťažné pravidlá a určiť rozhodcov pre tento šport. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s týmto športom na takmer všetkých väčších výstavách v podobe atraktívnych ukážok.

 

Základné doporučené cviky pre zostavy:

 

Chôdza pri pravej alebo ľavej nohe - pes sa pohybuje pri pravej alebo ľavej nohe psovoda do rytmu hudby, nesmie predbiehať ani sa oneskoriť.

 

Chôdza bokom - pes ide bokom na ľavú či pravú stranu. Robí tzv. prekroky. Psovod môže byť vedľa psa alebo čelom k nemu.

 

Cúvanie - pes priamo cúva vedľa psovoda, pred ním, okolo neho alebo ľubovolne určeným smerom aspoň 2 metre.

 

Obiehanie - pes svojho pána obieha v ľubovolne veľkom kruhu z pravej alebo ľavej strany. Psovod môže stáť alebo sa pohybovať.

 

Otočka - pes sa otáča okolo svojej osi na pravú alebo ľavú stranu, vedľa psovoda alebo i ďalej od neho.

 

Plazenie - pes sa plazí vedľa alebo pred psovodom, pod ním, okolo neho alebo ľubovolne určeným smerom.

 

Preskoky cez ruky a nohy - pes preskakuje rôzne nastavené ruky i nohy, preskakuje spojenými rukami, cez chrbát psovoda a pod., môže preskakovať i pomôckou, ktorá je súčasťou vystúpenia.

 

Prepletanie medzi rukami alebo nohami psovoda (slalom) - pes pri každom kroku psovoda prebieha pod jeho prekročenou nohou.

 

Váľanie sudov - pes z východzej polohy z ľahu alebo zo stoja váľa sudy (kotúľa sa) pred psovodom, vedľa neho alebo i za chôdze. Obtiažny cvik, výhodu majú tí, ktorí už pred tým naučili svojho psa cvik - ,,mŕtvy" alebo tiež nazvaný ,,placka".

 

Poklona - je to obdobná poloha, ako keď pes vyzýva svojho pána alebo iného psa ku hre,  teda predné nohy  má položené  po  celej dĺžke na zemi a zadnými nohami stojí

 

Podávanie labky - tento cvik snáď vie každý pes a ľahko ho doučíme za podpory maškrty.

 

Panáčkovanie - chôdza len po zadných nohách. Pes tiež môže pri panáčkovaní sedieť. Pre malé psy je to cvik ľahký, veľkým plemenám môže robiť vážne problémy a nie pre každého je vhodný.

 

Vysoký krok - kráčajúci pes zdvíha predné labky čo najvyššie.

 

Skok do náručia - pes na daný povel psovoda vykoná tento cvik, nesmie mu pomáhať ani ho zdvíhať. Veľmi efektný cvik k ukončeniu zostavy.

 

Všetky cviky môžeme podľa vlastnej fantázie obmieňať alebo vymyslieť nové nápaditejšie. Vždy nesmieme zabudnúť na našu i na bezpečnosť psa. Niektoré manipulácie so psom sú zakázané a môžu byť dôvodom k diskvalifikácii na závodoch. Je to napríklad zdvíhanie psa do náručia alebo za labky. Ďaľšie obmedzenie a podmienky sú uvedené v súťažnom poriadku klubu tanca so psom.